torsdag 4 november 2010

Delägare, delgrundare och VD för Gårdsvind AB

Nu har examensarbetet blivit mycket mer spännande än jag någonsin kunnat ana. Vi är fyra entreprenörer som har startat ett företag som säljer gårdsverk, mindre vindkraftverk, och tar hand om hela processen från idé till färdigt verk. Med andra ord är vi totalentreprenörer av gårdsverk. Själv sitter jag för tillfället som VD och får lära mig otroligt mycket intressant. Att få jobba tillsammans med pigga entreprenörer och företagsbyggare känns väldigt stimulerande.

Marknaden för småskalig vindkraft har haft en liten knackig historia med vindkraftverk som har gått sönder och inte hållit måttet. Därför har vi varit synnerligen noggranna när vi har valt leverantör. Det är inte svårt att lista ut att vi kommer få problem om något skulle inträffa med verken vi säljer. Med vår leverantör av gårdsverk känner vi oss mycket trygga och säkra med produkten.

Intresset för egenproducerad el är stort och många vill kunna ersätta el de köper med el som produceras från till exempel ett eget gårdsverk. Förhoppningsvis kommer den statliga nettomätningsutredningen, som ska vara klar den 1 december, fram till att en lag om nettodebitering är något att satsa på. Då blir värdet av den egenproducerade elen mycket högre än om man som idag, säljer överskottselen till spotpris på elmarknaden. Ekonomiskt är ett gårdsverk en bra investering, samtidigt som man blir mindre påverkad av elpriset på marknaden. Många fördelar finns med andra ord med att producera sin egen vindkraftsel. Gårdsvind som totalentreprenör gör det också mycket enkelt för de som är intresserade att investera i ett gårdsverk. Besök hemsidan på: www.gardsvind.se

lördag 28 augusti 2010

Ex-jobb hos Kraftö Vind

Nu har det sista halvåret av mina civilingenjörsstudier påbörjats hos vindkraftsprojektören Kraftö Vind. Det verkar vara ett ungt, piggt och spännande företag som är rikt på kompetens. Min uppgift blir att utreda möjligheten till att starta verksamhet inom försäljning och projektering av mindre vindkraftverk, s.k gårdsverk. Dessa verk går förhoppningsvis snabbare att uppföra eftersom tillståndsgivningen inte är lika komplicerad som för de större verken i MW storleken. En spännande framtid väntar sannolikt!

torsdag 15 juli 2010

Projektrapport om ”Stödsystem och regleringar på solcellsmarknaden”

Vilken underbar sommar vi har. Dessa dagar är det riktiga skördetider för de som äger en solcellsanläggning och visst känner man suget efter en egen. För mig är det bara en tidsfråga.

I kursen Energihandel på SLU i Ultuna har jag gjort en projektrapport om vilka stödsystem och vilka regleringar som finns på den svenska solcellsmarknaden. Rapporten tar även upp varför elcertifikatsystemet inte hjälper till att driva på utvecklingen av marknaden. Det i dagsläget största önskemålet hos marknadens aktörer är att ett system med månadsvis nettomätning och nettodebitering av el införs. Med nettomätning skulle något större anläggningar löna sig att installera som småhusägare eftersom elen inte måste konsumeras exakt när den produceras. Solelen får ett högre värde för småhusägare som då kan låta sin elmätare backa när produktionen av el är högre än husets konsumtion. En utredning kring nettomätningens vara eller icke vara pågår just nu och beräknas vara färdig under hösten. Regleringen skulle kunna göra solcellsmarknaden större i Sverige. För övrigt är ett riktat stöd mot solceller nödvändigt för att inte marknaden ska dö ut, till exempel genom det investeringsstöd på 60% av den totala anläggningskostnaden som vi har idag. Intressant blir också att se vilket typ av stöd som kommer införas när dagens investeringsbidrag upphör i slutet av nästa år. Vi får väl hoppas på ett stöd som är lite mer omfattande än de 200 miljoner som avsattes till det nuvarande stödet som sträcker sig över tre år. Rambegränsningen gör nämligen att många intresserade inte får ta del av stödpengarna och således byggs inte heller så många anläggningar som skulle kunna göras. Med fortsatt teknikutveckling och minskade systemkostnader blir marknaden ändå mindre och mindre beroende av stöd, vilket är positivt för att denna förnyelsebara energikälla ska kunna växa sig starkare i framtiden. Läs rapporten här!

fredag 11 juni 2010

Vilken är sannolikheten för en kärnkraftsolycka - egentligen?

En regnig sommardag som denna kan man ju inte annat än fundera kring det här med kärnkraftsolyckor och hur stor risken egentligen är för att en olycka inträffar. Två katastrofala olyckor i kärnkraftverk har inträffat så här långt, dels Harrisburg (Three Mile Island) 1979 och dels Tjernobyl 1986. Nu var det ju rätt så länge sedan någon katastrofal olycka inträffade, så kan man säga att kärnkraften har blivit säkrare eller till och med nästan riskfri? Självklart inte. Vi närmar oss bara den dag då en olycka kommer att inträffa. Det är bara att läsa professor Charles Perrows bok "Normal Accidents" där han beskriver kärnkraften som ett komplext system som är svårt att förstå sig på och där det bara är en tidsfråga innan det händer någon stor olycka i detta system. Med tanke på hur många incidenter de svenska kärnkraftverken har haft på senare tid blir man inte direkt övertygad om säkerheten i dem. Att man bli orolig när funderingar kring detta ämne kommer upp är inte så konstigt. Det är också värt att friska upp minnet över hur debatten gick 1979 genom att ta en titt på Tage Danielssons berömda säkerhetsmonolog. Visst ger den en tankeställare!

tisdag 8 juni 2010

Äntligen sommar efter en intensiv vår

Fyran är klar och bara exjobbet kvar! Den här våren har varit den mest stressiga på länge samtidigt som det har varit den mest lärorika. Skönt ändå att ligga i fas och kunna njuta av det hårda arbete som varit. Den senaste rapporten som skrevs var inte energiinriktad, men området var ändå mycket intressant. I kursen "Komplexa system i teknik och samhälle" fick vi i uppdrag från Trafikverkets järnvägsdel (det gamla Banverket) att undersöka deras säkerhetsarbete och säkerhetskultur ur ett MTO-perspektiv (Människa, Teknik, Organisation). Banverket har genomgått en rad omorganisationer och sådant kan påverka säkerhetsarbetet i fråga om kommunikation, ansvarsfördelning och prioritering. Det framkom bland annat att det råder delade meningar mellan personal längre ner i organisationen och chefer lite högre upp i hur prioriterad säkerhetsfrågan egentligen är i organisationen. Även hur tydlig ansvarsfördelningen är råder det delade meningar om. Trafikverket jobbar ändå aktivt med säkerhetsfrågor men det finns alltid delar som kan förbättras. Vi presenterar i slutet av rapporten ett antal förbättringsförslag på hur säkerhetsarbetet inom Trafikverket skulle kunna lyftas till en ännu bättre nivå. Läs rapporten här!

söndag 18 april 2010

Inspirerande att läsa om Kinas gröna omställning

Det finns lösningar på utsläppsproblematiken, det gäller bara att implementera den gröna tekniken i samhället. Inte så bara kanske, men visst finns det stora möjligheter. Ett starkt tips är att läsa SVDs artikel om Kinas strategier inför den gröna omställningen. Kina har höga ambitioner inom vatten, vind och solenergi och har som mål att bli världsledande både utvecklingsmässigt och produktionsmässigt av grön teknik. Antar att det bara är en tidsfråga innan kunskapsöverföringen mellan väst och öst kommer vara större åt väster än åt öster inom vissa områden. Kina bör man verkligen hålla ett skarpt öga på.

onsdag 31 mars 2010

Individuell mätning och debitering av vatten i Gottsunda - ett steg närmare debitering

Det blir inte alltid som planerat. Enligt den ursprungliga planen skulle Uppsalahem börja debitera sina hyresgäster på August Södermans väg i Gottsunda av deras vattenförbrukning med start nu i april. Alla komponenter till IMD-systemet är nu installerade och data har börjat att lagras. Spännande ska det bli att se hur värdena ser ut när det blir dags att analysera dessa. Nu ligger debiteringsbiten av systemet ett par månader framåt i tiden med en trolig start i sommar. Det som står för dörren är installationer av temperaturmätare inne i lägenheterna. Uppsalahem ska efter installationerna reglera inomhustemperaturen efter vilken temperatur som råder inne i lägenheterna, inte som man traditionellt sett gör då reglering sker efter vilken utomhustemperatur det är. Temperaturmätningen handlar alltså inte om debitering av inomhustemperatur, utan endast för att säkerställa en lägsta temperatur i lägenheterna (och att reglera ner en för hög inomhustemperatur). För den intresserade finns en rapport att läsa om IMD-systemet i Gottsunda. Rapporten tar upp lite historiska aspekter på IMD samt går in i detalj på hur IMD-systemet i Gottsunda ser ut. Det finns ekonomiska och miljömässiga beräkningar relaterat till Uppsalahems pilotprojekt. För hyresvärdens del kan vi till exempel visa att det kan vara en mycket lönsam affär att införa IMD av vattenförbrukning i områden som idag förbrukar mycket vatten och att den miljömässiga vinsten är begränsad. För mer spännande läsning - ta en titt på rapporten! Mer om hur det går med IMD-systemet presenteras längre fram i vår.

torsdag 18 februari 2010

USA:s ambassadör Matthew Barzun på besök i Uppsala

Utrikespolitiska föreningen fick idag celebert besök av Matthew Barzun som bland annat pratade om s.a.g.a. – Swedish American Green Alliance. Alliansen är tänkt som ett samarbete mellan länderna där innovationer, kunskap och lyckade historier relaterade till förnyelsebara energi delas och som kan bidra till ett hållbart samhälle. Bloggen s.a.g.a., där samarbetet är samlat, är väl värt ett besök där man kan söka inspiration om en grönare värld med minskade koldioxidutsläpp. Måste för övrigt säga att Barzun verkar vara en mycket sympatisk ambassadör med båda fötterna på jorden, han gav till och med ut sin gmail och ville gärna ha mail från hans åhörare på föredraget om intressanta tankar och idéer som är klimatrelaterade. Hans uppgift är annars att fortsätta arbetet som den tidigare ambassadören Michael Wood startade – att skapa förutsättningar för teknik och kunskapsöverföring av clean tech mellan Sverige och USA. Vi har mycket att lära av varandra, så stay open minded!

tisdag 2 februari 2010

Partiledardebatt om energieffektivisering och förnyelsebara energikällor

I söndagens Agenda kunde vi lyssna på partiledarnas debatt om bland annat energieffektivisering och satsningar på förnyelsebara energikällor. Rätt så intressant att höra hur de två blocken skiljer sig och vilka tankar dom har, även om det ofta är långt mellan ord och handling. Något som framkom tydligt var att de röd-gröna vill satsa betydligt mer på både energieffektivisering för att minska el och värmebehovet och på förnyelsebara energikällor för att snabbare kunna avveckla kärnkraften. Även den småskaliga elproduktionen berördes när Peter Eriksson (mp) ville införa nettomätning för att ge exempelvis villaägare med en solcellsanläggning bättre ekonomiska incitament för en investering. Det är just detta förslag med nettomätning som inte finns med i alliansens proposition som kommer leda till en förändring i el-lagen från och med 1 april i år. Detta är bara att beklaga. För mig som kommande ingenjör med en förmodad framtid inom energisektorn ligger miljöpartiets politik väldigt nära mitt hjärta. Problemet med en röst på miljöpartiet är att man får två andra partier på köpet… Det finns en del att fundera kring inför valet i höst.

torsdag 28 januari 2010

DESERTECH – dags att i snöyran inspireras av storslagna solenergiprojekt

Det funderas flitigt på många håll hur framtidens förnyelsebara och hållbara energisystem ska se ut. Ett gigantiskt projekt som har gjort framtidsvisioner till verklighet är det stora solenergiprojektet i Sahara som har fått namnet DESERTECH. Desertech är bildat av ett antal bolag inom solenergibranschen där man vill producera el i Sahara till den europeiska marknaden. Det handlar om att bygga ett antal solkraftverk där man långsiktigt ser att kraftverken ska kunna producera upp till 470 GW år 2050. Med tanke på att reaktorerna i Forsmark ligger på en effekt av ca 1 GW skulle Desertech kunna ersätta en mängd kol- eller kärnkraftverk. Sen är det ju alltid en fråga om tillgänglighet. Kärnkraftverken kan ju producera el dygnet runt medan solkraftverken fungerar bäst när solen lyser. Å andra sidan har ju den senaste tiden visat att tillgängligheten hos de svenska kärnkraftverken har varit riktigt dålig med höga elpriser som följd. I ett solsäkert Sahara kan man däremot vara mycket säker avseende tillgängligheten. Om projektet går som planerat kan Desertech täcka ca 15% av Europas elbehov år 2050. Detta kan med andra ord vara ett mycket viktigt steg mot ett fossilfritt samhälle. Hurra för solen!!! Artiklar om projektet finns också i Ny Teknik här och här.

måndag 18 januari 2010

Klimatfrågan får nytt liv och en mirakelkur

Köpenhamnsmötet skulle tackla den kanske viktigaste samtida hotet för mänskligheten. Så blev det inte. Internationella förhandlingar är mycket svårt och jag tror att det kommer att krävas nya grepp för att komma vidare. På onsdag är det ett intressant föredrag i Stockholm om livet efter Köpenhamn. Dansk öl och Powerpoint-fritt får mig att lägga drygt en timme på detta i allafall.

Har inför min flytt till Australien funderat över det här med konsumtion och hållbarhet och sålt allt möjligt som jag inte visste jag hade på Blocket och Tradera. Jag har dessutom lämnat kläder på myrorna. Frihetskänslan har ökat desto mindre saker jag har ägt, dessutom har jag fått mer pengar att göra roliga saker för. Hittade en intressant sida där en amerikan beskrev hur han ägnat ett år åt att minimera sin klimatpåverkan. Han verkade sådär nyfrälst lycklig och jag blir sugen på att testa hans recept under en vecka, vilket han föreslår. Köper inte flaskvatten men däremot är jag svårt beroende av engångs-kaffemuggar. Ska bli mitt första steg.

Ha det så fint därute i vårt fina vinterland. Passa på att åka lite skidor vet ja!

//Johan

måndag 11 januari 2010

Byte av värmesystem i oljeuppvärmd fastighet

På uppdrag från Uppsala kommun har vi genomfört ett arbete med att utreda vilket miljövänligt uppvärmningsalternativ till en förskola i Knutby som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Projektet "Byte av uppvärmningssystem i Knutby förskola - en LCC-analys av olika alternativ" innebar att vi gjorde en livscykelkostnad på olika alternativ för att utifrån denna göra en rekommendation vilket system som är att föredra. Vi riktade in oss på två huvudalternativ - pellets eller bergvärme. Vi tog in offerter och gjorde kalkyler baserade på siffror från leverantörerna. I ett 20-årigt livscykelperspektiv blev skillnaden mellan pellets och bergvärmealternativet inte så stor. I pelletsalternativet blir man beroende av trä i form av pellets och här krävs också en del driftunderhåll. I bergvärmealternativet blir man beroende av el men man får ett självgående uppvärmningssystem. Eftersom skillnaden kostnadsmässigt mellan alternativen inte var så stor är det svårt att göra någon entydig rekommendation vilket system som ska föredras. Vill kommunen inte vara beroende av el ska naturligtvis pelletsalternativet väljas. Vill man ha ett självgående system ska bergvärmealternativet väljas. Nu återstår att se vilket alternativ kommunen väljer. Ett beslut från kommunen lär komma inom ett par månader och det slutgiltiga alternativet kommer att presenteras på vår blogg.

fredag 8 januari 2010

Dagen då elen kostade 3 kr/kWh

Detta är en historisk dag. Inte ofta kan man prata om att elpriset ligger på 3 kronor per kilowattimme. Det är helt enkelt tillgång och efterfrågan som styr och idag har det visat sig på ett extremt sätt på elpriset. Mer läsning om elpriset finns på SVD eller på SVT. Även om detta är en tillfällig topp så gör sådana här tillfällen att man bör se över sin elkonsumtion. Har man ett uppvärmningssystem där man är beroende av el kommer den senaste tidens höga elpris att spegla av sig på nästa elräkning. Kanske läge att byta till pellets för uppvärmning istället? Inte helt självklart det heller när pelletspriset har stigit med ca 25 % på tre år. Vilket uppvärmningssystem som är att föredra är mycket svårt att säga. Allt beror på vad man vill (eller måste) bli beroende av, el, pellets eller fjärrvärme. Även fjärrvärmen har fått vissa konkurrensproblem med den senaste tidens kraftiga prisuppgång enligt ett tidigare blogginlägg i november. Att välja "rätt" uppvärmningssystem är sannerligen inte lätt ur ekonomisk synvinkel.

söndag 3 januari 2010


Eluppvärmda småhus - otyg eller utmaning?


Nu är det hög tid att börja aktivera sig igen efter jul- och nyårsledigheten och vad kan passa bättre än ett inlägg i energibloggen. Jag har funderat en del över det här med energieffektivisering i småhus med eluppvärmning och tänkte dela med mig av mina funderingar. 70-talets goda tillgång på el, samtidigt som oljan var dyr, har gjort att det i många bostäder finns elradiatorer för uppvärmning. Det är ofta krävande och dyrt att sätta in ett vattenburet alternativ, som pelletsbrännare. Jag har kommit fram till att en bra utgångspunkt för första åtgärder är att undersöka möjlighteten till installation av luft-luftvärmepump och att minska energislöseriet. Otäta golv, kalldrag genom fönsterlister, otät takisolering, listan kan göras lång på orsakerna till en hög energiförbrukning. Hur ska då herr eller fru Svensson gå till väga för att börja energieffektivisera sin energislukande bostad? Varför inte börja med att justera temperaturen så att det de delar av huset som sällan används har en lägre temperatur än övriga huset? Även tilläggsisolering är en bra första åtgärd. Golvet är ofta en källa till energiläckage och här kan relativt enkla åtgärder ge resultat. En sådan åtgärd kan vara att lägga i sand som isolering i golvet, vilket även är en billig åtgärd. Med en dos listighet kan man med enkla åtgärder nå långt är min fasta övertygelse. Kanske även någon av våra läsare har något tips på åtgärder?