torsdag 28 januari 2010

DESERTECH – dags att i snöyran inspireras av storslagna solenergiprojekt

Det funderas flitigt på många håll hur framtidens förnyelsebara och hållbara energisystem ska se ut. Ett gigantiskt projekt som har gjort framtidsvisioner till verklighet är det stora solenergiprojektet i Sahara som har fått namnet DESERTECH. Desertech är bildat av ett antal bolag inom solenergibranschen där man vill producera el i Sahara till den europeiska marknaden. Det handlar om att bygga ett antal solkraftverk där man långsiktigt ser att kraftverken ska kunna producera upp till 470 GW år 2050. Med tanke på att reaktorerna i Forsmark ligger på en effekt av ca 1 GW skulle Desertech kunna ersätta en mängd kol- eller kärnkraftverk. Sen är det ju alltid en fråga om tillgänglighet. Kärnkraftverken kan ju producera el dygnet runt medan solkraftverken fungerar bäst när solen lyser. Å andra sidan har ju den senaste tiden visat att tillgängligheten hos de svenska kärnkraftverken har varit riktigt dålig med höga elpriser som följd. I ett solsäkert Sahara kan man däremot vara mycket säker avseende tillgängligheten. Om projektet går som planerat kan Desertech täcka ca 15% av Europas elbehov år 2050. Detta kan med andra ord vara ett mycket viktigt steg mot ett fossilfritt samhälle. Hurra för solen!!! Artiklar om projektet finns också i Ny Teknik här och här.

måndag 18 januari 2010

Klimatfrågan får nytt liv och en mirakelkur

Köpenhamnsmötet skulle tackla den kanske viktigaste samtida hotet för mänskligheten. Så blev det inte. Internationella förhandlingar är mycket svårt och jag tror att det kommer att krävas nya grepp för att komma vidare. På onsdag är det ett intressant föredrag i Stockholm om livet efter Köpenhamn. Dansk öl och Powerpoint-fritt får mig att lägga drygt en timme på detta i allafall.

Har inför min flytt till Australien funderat över det här med konsumtion och hållbarhet och sålt allt möjligt som jag inte visste jag hade på Blocket och Tradera. Jag har dessutom lämnat kläder på myrorna. Frihetskänslan har ökat desto mindre saker jag har ägt, dessutom har jag fått mer pengar att göra roliga saker för. Hittade en intressant sida där en amerikan beskrev hur han ägnat ett år åt att minimera sin klimatpåverkan. Han verkade sådär nyfrälst lycklig och jag blir sugen på att testa hans recept under en vecka, vilket han föreslår. Köper inte flaskvatten men däremot är jag svårt beroende av engångs-kaffemuggar. Ska bli mitt första steg.

Ha det så fint därute i vårt fina vinterland. Passa på att åka lite skidor vet ja!

//Johan

måndag 11 januari 2010

Byte av värmesystem i oljeuppvärmd fastighet

På uppdrag från Uppsala kommun har vi genomfört ett arbete med att utreda vilket miljövänligt uppvärmningsalternativ till en förskola i Knutby som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Projektet "Byte av uppvärmningssystem i Knutby förskola - en LCC-analys av olika alternativ" innebar att vi gjorde en livscykelkostnad på olika alternativ för att utifrån denna göra en rekommendation vilket system som är att föredra. Vi riktade in oss på två huvudalternativ - pellets eller bergvärme. Vi tog in offerter och gjorde kalkyler baserade på siffror från leverantörerna. I ett 20-årigt livscykelperspektiv blev skillnaden mellan pellets och bergvärmealternativet inte så stor. I pelletsalternativet blir man beroende av trä i form av pellets och här krävs också en del driftunderhåll. I bergvärmealternativet blir man beroende av el men man får ett självgående uppvärmningssystem. Eftersom skillnaden kostnadsmässigt mellan alternativen inte var så stor är det svårt att göra någon entydig rekommendation vilket system som ska föredras. Vill kommunen inte vara beroende av el ska naturligtvis pelletsalternativet väljas. Vill man ha ett självgående system ska bergvärmealternativet väljas. Nu återstår att se vilket alternativ kommunen väljer. Ett beslut från kommunen lär komma inom ett par månader och det slutgiltiga alternativet kommer att presenteras på vår blogg.

fredag 8 januari 2010

Dagen då elen kostade 3 kr/kWh

Detta är en historisk dag. Inte ofta kan man prata om att elpriset ligger på 3 kronor per kilowattimme. Det är helt enkelt tillgång och efterfrågan som styr och idag har det visat sig på ett extremt sätt på elpriset. Mer läsning om elpriset finns på SVD eller på SVT. Även om detta är en tillfällig topp så gör sådana här tillfällen att man bör se över sin elkonsumtion. Har man ett uppvärmningssystem där man är beroende av el kommer den senaste tidens höga elpris att spegla av sig på nästa elräkning. Kanske läge att byta till pellets för uppvärmning istället? Inte helt självklart det heller när pelletspriset har stigit med ca 25 % på tre år. Vilket uppvärmningssystem som är att föredra är mycket svårt att säga. Allt beror på vad man vill (eller måste) bli beroende av, el, pellets eller fjärrvärme. Även fjärrvärmen har fått vissa konkurrensproblem med den senaste tidens kraftiga prisuppgång enligt ett tidigare blogginlägg i november. Att välja "rätt" uppvärmningssystem är sannerligen inte lätt ur ekonomisk synvinkel.

söndag 3 januari 2010


Eluppvärmda småhus - otyg eller utmaning?


Nu är det hög tid att börja aktivera sig igen efter jul- och nyårsledigheten och vad kan passa bättre än ett inlägg i energibloggen. Jag har funderat en del över det här med energieffektivisering i småhus med eluppvärmning och tänkte dela med mig av mina funderingar. 70-talets goda tillgång på el, samtidigt som oljan var dyr, har gjort att det i många bostäder finns elradiatorer för uppvärmning. Det är ofta krävande och dyrt att sätta in ett vattenburet alternativ, som pelletsbrännare. Jag har kommit fram till att en bra utgångspunkt för första åtgärder är att undersöka möjlighteten till installation av luft-luftvärmepump och att minska energislöseriet. Otäta golv, kalldrag genom fönsterlister, otät takisolering, listan kan göras lång på orsakerna till en hög energiförbrukning. Hur ska då herr eller fru Svensson gå till väga för att börja energieffektivisera sin energislukande bostad? Varför inte börja med att justera temperaturen så att det de delar av huset som sällan används har en lägre temperatur än övriga huset? Även tilläggsisolering är en bra första åtgärd. Golvet är ofta en källa till energiläckage och här kan relativt enkla åtgärder ge resultat. En sådan åtgärd kan vara att lägga i sand som isolering i golvet, vilket även är en billig åtgärd. Med en dos listighet kan man med enkla åtgärder nå långt är min fasta övertygelse. Kanske även någon av våra läsare har något tips på åtgärder?