onsdag 12 oktober 2011

Föreläsning med Nicole Foss - ekonomisk kris och resurskris

Nicole Foss är en mycket sympatisk kanadensiska som är världskänd som bloggaren "stoneleigh" i den läsvärda bloggen the automatic earth som handlar om... ja det mesta: finanskriser, peakoil och hur saker och ting hänger ihop. Nicole Foss har tidigare jobbat med riskanalys och kärnkraft. Numera är hon föreläsare på heltid.

Det budskap hon förmedlar är väldigt radikalt och tydligt: Den värld vi har nu kommer att på grund av skuldkrisen att haverera och samhället kommer att se radikalt annorlunda ut om 10-20 år. En värld där globaliseringen har reverserat till en lokalisering igen på grund av höga energipriser och framförallt en deflation. Denna kommer att göra att går köpkraft eroderas till att endast omfatta enbart det mest nödvändiga som mat. Fokus under föreläsningen låg på skuldkrisen och dess förmodade enorma konsekvenser, men det skriver jag mer om i min andra blogg , imorgon, här tänkte jag diskutera det hon berättade oljepriset och energi. Återkommer med hennes tankar om kärnkraft.

Hon visade bland annat oljeprisets utveckling. Lägg märke till den paraboliska ökningen fram till 2008 och sen den skarpa kraschen. Foss menar att denna prisrörelse inte hade med tillgång och efterfrågan att göra utan enbart spekulation (när alla tror att det kommer att gå upp, så går priset också upp). Lägg också märke till att vi har en uppåtgående trend igen - kanske en ny bubbla?

Foss menar alltså inte att priset på olja kommer att gå upp extremt igen, men att däremot inte kommer att ha råd med det i framtiden på grund av deflation (riktiga pengar blir mer värda). Hursomhelst så tog hon upp en intressant aspekt på energi i allmänhet: de gamla lättillgängliga oljekällorna gav rik utdelning på den energi det kostar att ta upp den och förädla den - säg att förhållandet är 100-1. I och med att vi just nu har tagit upp i princip all denna lättillgängliga olja så kan vi vänta oss att detta effektivitetsratio (EROEI) kommer att sjunka framöver ganska skarp, i takt med att de stora reserverna sinar och vi får använda djuphavsolja alltmer, säg att det kan sjunka ända till 10-1. Förnyelsebara energikällor har ett EROEI som ofta inte går över 10-1.

Ett fundamentalt problem är att industrier, ja hela vårt västerländska samhälle är beroende av billig energi för att fortsätta skapa tillväxt. Med denna trend med allt dyrare, svåråtkomligare, energi så kommer vi att närma oss den gräns till slut där "business as usual" inte längre är lönsamt. SCA får helt enkelt slå igen verksamheten om vi inte ökar priset på papper flera gånger om. Volvo får femdubblade elräkningar som givetvis gör att priset på deras bilar går upp med 10 %, sen blir alla komponenter också dyrare, säg att en Volvo V70 ökar med 40 % i pris. Vilka kommer att ha råd att handla överhuvudtaget i en sådan värld. En värld där vi dessutom utgår från att våra bostadsrätter kommer att gå upp i pris framöver och löneökningarna kommer att ligga på en 3-5 % årligen.

Egentligen är det inget kontroversiellt som Foss säger - jag har i alla fall insett att ekonomisk tillväxt i all evighet inte är möjlig om vi inte kan skapa en evighetsmaskin eller dylikt. Men följderna av resonemanget är att vi kommer att leva in annan värld om detta blir verklighet. En värld där ett annat paradigm än konsumtion kommer att gälla. Jag hoppas och tror att den värld kommer att vara bättre. Vad tror ni?

tisdag 7 juni 2011

Vad betyder Tysklands nedläggning av kärnkraft?

Nu har debatten om Tysklands besked att stänga ner sina kärnkraftverk till 2022 pågått i över en vecka. Ett som är säkert är att nedläggningen kommer att påverka elpriset i Sverige, genom den ökade integrationen på den europeiska elmarknaden. Debatten är intressant - då både de som ser nedläggningen som en seger för miljön och de som tror att Tyskland istället kommer att satsa på kolkraft framöver - använder liknande argument.

Merkel menar att energisystemet måste ställas om och en ökning av den förnyelsebara andelen el från 17 till 35 % kan behövas. Ett problem med Tysklands kapacitet på 17 GW solel är att produktionen är närmare noll under kalla vinterdagar - och annan kapacitet då behövs.


Vad kommer då detta att innebära för Sveriges del?

Svensk Energi menar att prishöjningen i Norden blir begränsad och att Tysklands utmaning blir att ersätta baskraften som behövs. Anders Carlgren ställer sig skeptisk och menar att Tyskland kommer att använda mer kolkraft och importerad kärnkraftel. Men Carlgren har ju inte visat sig vara en visionernas man i sin roll som miljöminister.

Desertech - Tysklands initiativ med storskalig solel från saharas öken - kan iochmed beslutet få ett uppsving. En titt på deras hemsida visar att de stora investeringarna nog iaf ligger ett par år framåt i tiden: just nu initieras samarbeten och forskning relaterat till projektet. Jag tror att det kommer att dröja ett antal år innan riktigt storskaliga projekt, som Desertech, blir verklighet i Europa. Tills dess tror jag mycket på distribuerad småskalig förnyelsebar elproduktion, som med hjälp av smartare elnät kan styras bättre och som har låga investringsbarriärer.

Personligen tror jag att vi har en spännande utveckling framför oss i Tyskland, och den initiativkraft på energiområdet som Tysklands tidigare visat ser ut att fortsätta. Något som Sveriges politiker skulle kunna lära sig av? Var finns visionerna och de djärva besluten inom energiområdet Maud Olofsson?

tisdag 17 maj 2011

Om olja från venezuela och elpriset

De senaste vintrarna har elpriset varit väldigt högt vissa dagar. Vissa som energimarknadsinspektionen menar att elmarknaden därmed har fungerat som den skall. Andra menar att det pågår en konspiration, där avställd kärnkraft har fungerat som en metod för att driva upp elpriserna. Jag har personligen en sund skepsis till elmarknaden och Nord Pool utan att därför tro att det pågår en storslagen konspiration mellan eljättarna Eon, Vattenfall och Fortum framförhandlad intill transformatorstation i Åsele.

Marginalprissättningen på Nord Pool är kontroversiell och jag kan hålla med om att den kan ge orimligt höga elpriser ibland. Samtidigt är el en stapelvara, och vi struntar om den tillverkas av ett vindkraftverk, vattenkraftverk eller kolkondens (förutsatt att vi bortser från miljöpåverkan). Det är svårt att tänka sig en differentierad prissättning på olja exempelvis - ponera att skulle Shell erbjuda bensin för 12 kronor litern denna vecka för att de kommit över ett parti billig olja från Ryssland, medan Statoil tar 14 kronor litern för sin dyra djuphavsborrade olja från Venezuela. Inte ett troligt scenario helt enkelt - inte för el handlad på Nord Pool heller.

Jag har funderat på en sak kring elpriset den senaste veckan: Varför har så många elkonsumenter fasta prisavtal eller tillsvidareavtal när ett rörligt elpris 6 av 7 dagar är billigare? Eller har jag missuppfattat situationen?