fredag 11 juni 2010

Vilken är sannolikheten för en kärnkraftsolycka - egentligen?

En regnig sommardag som denna kan man ju inte annat än fundera kring det här med kärnkraftsolyckor och hur stor risken egentligen är för att en olycka inträffar. Två katastrofala olyckor i kärnkraftverk har inträffat så här långt, dels Harrisburg (Three Mile Island) 1979 och dels Tjernobyl 1986. Nu var det ju rätt så länge sedan någon katastrofal olycka inträffade, så kan man säga att kärnkraften har blivit säkrare eller till och med nästan riskfri? Självklart inte. Vi närmar oss bara den dag då en olycka kommer att inträffa. Det är bara att läsa professor Charles Perrows bok "Normal Accidents" där han beskriver kärnkraften som ett komplext system som är svårt att förstå sig på och där det bara är en tidsfråga innan det händer någon stor olycka i detta system. Med tanke på hur många incidenter de svenska kärnkraftverken har haft på senare tid blir man inte direkt övertygad om säkerheten i dem. Att man bli orolig när funderingar kring detta ämne kommer upp är inte så konstigt. Det är också värt att friska upp minnet över hur debatten gick 1979 genom att ta en titt på Tage Danielssons berömda säkerhetsmonolog. Visst ger den en tankeställare!

tisdag 8 juni 2010

Äntligen sommar efter en intensiv vår

Fyran är klar och bara exjobbet kvar! Den här våren har varit den mest stressiga på länge samtidigt som det har varit den mest lärorika. Skönt ändå att ligga i fas och kunna njuta av det hårda arbete som varit. Den senaste rapporten som skrevs var inte energiinriktad, men området var ändå mycket intressant. I kursen "Komplexa system i teknik och samhälle" fick vi i uppdrag från Trafikverkets järnvägsdel (det gamla Banverket) att undersöka deras säkerhetsarbete och säkerhetskultur ur ett MTO-perspektiv (Människa, Teknik, Organisation). Banverket har genomgått en rad omorganisationer och sådant kan påverka säkerhetsarbetet i fråga om kommunikation, ansvarsfördelning och prioritering. Det framkom bland annat att det råder delade meningar mellan personal längre ner i organisationen och chefer lite högre upp i hur prioriterad säkerhetsfrågan egentligen är i organisationen. Även hur tydlig ansvarsfördelningen är råder det delade meningar om. Trafikverket jobbar ändå aktivt med säkerhetsfrågor men det finns alltid delar som kan förbättras. Vi presenterar i slutet av rapporten ett antal förbättringsförslag på hur säkerhetsarbetet inom Trafikverket skulle kunna lyftas till en ännu bättre nivå. Läs rapporten här!