fredag 11 juni 2010

Vilken är sannolikheten för en kärnkraftsolycka - egentligen?

En regnig sommardag som denna kan man ju inte annat än fundera kring det här med kärnkraftsolyckor och hur stor risken egentligen är för att en olycka inträffar. Två katastrofala olyckor i kärnkraftverk har inträffat så här långt, dels Harrisburg (Three Mile Island) 1979 och dels Tjernobyl 1986. Nu var det ju rätt så länge sedan någon katastrofal olycka inträffade, så kan man säga att kärnkraften har blivit säkrare eller till och med nästan riskfri? Självklart inte. Vi närmar oss bara den dag då en olycka kommer att inträffa. Det är bara att läsa professor Charles Perrows bok "Normal Accidents" där han beskriver kärnkraften som ett komplext system som är svårt att förstå sig på och där det bara är en tidsfråga innan det händer någon stor olycka i detta system. Med tanke på hur många incidenter de svenska kärnkraftverken har haft på senare tid blir man inte direkt övertygad om säkerheten i dem. Att man bli orolig när funderingar kring detta ämne kommer upp är inte så konstigt. Det är också värt att friska upp minnet över hur debatten gick 1979 genom att ta en titt på Tage Danielssons berömda säkerhetsmonolog. Visst ger den en tankeställare!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar