tisdag 22 december 2009

Individuell mätning och debitering av vatten - nästa stora projekt

Det borde vara en självklarhet att alla lägenhetsinnehavare betalade för sin egen förbrukning av varm och kallvatten. Så är dock inte fallet. I mängder av lägenheter runt om i Sverige ingår vattenförbrukningen i hyran och på det sättet har man inget direkt incitament till att snåla på vattnet. - Det märks ju inte på hyran om jag tar en 10 min kortare dusch eller står en halvtimme till! I de flesta nybyggda lägenheter är det idag standard att man betalar för den egna förbrukningen. I det befintliga byggnadsbeståndet finns det däremot mycket att göra. I Gottsunda i Uppsala gör jag och två kurskamrater (Niclas och Christian) därför ett projekt tillsammans med bostadsbolaget Uppsalahem. Det är ett pilotprojekt som innefattar 186 lägenheter från det befintliga bostadsbeståndet och där det ska införas individuell mätning och debitering av vatten (IMD). Det finns många syften med att införa IMD, men ett självklart syfte är att det ska bli mer rättvist mellan hyresgästerna och från Uppsalahems sida har man också som mål att minska vattenförbrukningen i sina lägenheter. Installation av vattenmätare och teknisk utrustning är i full gång och förhoppningen är att börja debiteringen i april. Varje hyresgäst ska sedan kunna följa sin egen förbrukning via Internet och se hur mycket som sparades från föregående månad och år. Tidigare mätningar vid införandet av IMD har visat en förbrukningsminskning på ca 20-25% - alltså en betydande mängd vatten. Det ska bli mycket spännande att se hur mycket som kan sparas i Gottsunda, och det blir vi varse om några månader...bara att följa bloggen med andra ord!

torsdag 17 december 2009

Solcellsmarknaden i Sverige: Kandidatuppsatsen inlämnad!!

Då har vi äntligen lämnat in slutversionen av vår kandidatuppsats som har skrivits under hösten. "Solcellsmarknaden i Sverige - en studie av hur faktorerna produkt, politik och kunder interagerar och påverkar denna marknad" är titeln på vår uppsats. Som titeln avslöjar handlar uppsatsen om hur de tre faktorerna påverkar marknaden och vad som kan göras för att främja marknadsförutsättningarna. Kort kan vi säga att den politiska faktorn i dagsläget kan främja marknaden mest med enklare regler och med ekonomiska stödsystem. Solcellsmarknaden är beroende av stöd ytterligare några år (10-15?) innan den kan stå på egna ben och där har politikerna en nyckelroll att hjälpa igång solceller som är en förnyelsebar energikälla. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig från den här bloggsidan senare under vintern.

tisdag 15 december 2009

Avgörande läge för klimatkonferensen i Köpenhamn

Nu börjar det bli riktigt spännande på klimatkonferensen i Köpenhamn. Men visst finns det en klump i magen när man hör rapporteringen över hur förhandlingarna går. Att 190 stats- och regeringschefer ska komma överens om ett gemensamt klimatavtal kanske är lite väl optimistisk. Visst vore det optimalt, men realistiskt tror jag inte att det är. Hörde en forskare på aktuellt som hade en mer realistisk syn på hur ett klimatavtal kan byggas upp. Ett sådant avtal skulle förhandlas fram mellan de 12 största utsläppsländerna i världen. Därefter ska övriga länder ansluta till denna uppgörelse, som i så fall har en stark förankring hos de största miljöbovarna. Det viktigaste för världen är att de största utsläppsländerna minskar sina utsläpp drastiskt, så att vi inte får ett klimatavtal där länder som USA inte skriver på avtalet, jämför med Kyotoprotokollet. Nu måste vi hålla tummarna för att köpenhamnsmötet leder till något konkret.

fredag 4 december 2009

SOL-Elseminarium på Ångströmslaboratoriet

Som student och hyfsat insatt i solcellsbranschen vid det här laget var det en mycket trevlig dag på jobbet igår. Stora delar av Sveriges solcellselit fanns på plats och talade om det mesta som rör solceller. Inte mindre än sex av talarna har Johan och jag tidigare varit i kontakt med i samband med vår C-uppsats om solcellsmarknaden i Sverige. Seminarium av detta slag är mycket inspirerande och sprider en positiv stämning bland deltagarna. Den som vill ta del av intressanta power-point presentationer som hölls denna dag ska ta en titt här.