tisdag 22 december 2009

Individuell mätning och debitering av vatten - nästa stora projekt

Det borde vara en självklarhet att alla lägenhetsinnehavare betalade för sin egen förbrukning av varm och kallvatten. Så är dock inte fallet. I mängder av lägenheter runt om i Sverige ingår vattenförbrukningen i hyran och på det sättet har man inget direkt incitament till att snåla på vattnet. - Det märks ju inte på hyran om jag tar en 10 min kortare dusch eller står en halvtimme till! I de flesta nybyggda lägenheter är det idag standard att man betalar för den egna förbrukningen. I det befintliga byggnadsbeståndet finns det däremot mycket att göra. I Gottsunda i Uppsala gör jag och två kurskamrater (Niclas och Christian) därför ett projekt tillsammans med bostadsbolaget Uppsalahem. Det är ett pilotprojekt som innefattar 186 lägenheter från det befintliga bostadsbeståndet och där det ska införas individuell mätning och debitering av vatten (IMD). Det finns många syften med att införa IMD, men ett självklart syfte är att det ska bli mer rättvist mellan hyresgästerna och från Uppsalahems sida har man också som mål att minska vattenförbrukningen i sina lägenheter. Installation av vattenmätare och teknisk utrustning är i full gång och förhoppningen är att börja debiteringen i april. Varje hyresgäst ska sedan kunna följa sin egen förbrukning via Internet och se hur mycket som sparades från föregående månad och år. Tidigare mätningar vid införandet av IMD har visat en förbrukningsminskning på ca 20-25% - alltså en betydande mängd vatten. Det ska bli mycket spännande att se hur mycket som kan sparas i Gottsunda, och det blir vi varse om några månader...bara att följa bloggen med andra ord!

torsdag 17 december 2009

Solcellsmarknaden i Sverige: Kandidatuppsatsen inlämnad!!

Då har vi äntligen lämnat in slutversionen av vår kandidatuppsats som har skrivits under hösten. "Solcellsmarknaden i Sverige - en studie av hur faktorerna produkt, politik och kunder interagerar och påverkar denna marknad" är titeln på vår uppsats. Som titeln avslöjar handlar uppsatsen om hur de tre faktorerna påverkar marknaden och vad som kan göras för att främja marknadsförutsättningarna. Kort kan vi säga att den politiska faktorn i dagsläget kan främja marknaden mest med enklare regler och med ekonomiska stödsystem. Solcellsmarknaden är beroende av stöd ytterligare några år (10-15?) innan den kan stå på egna ben och där har politikerna en nyckelroll att hjälpa igång solceller som är en förnyelsebar energikälla. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig från den här bloggsidan senare under vintern.

tisdag 15 december 2009

Avgörande läge för klimatkonferensen i Köpenhamn

Nu börjar det bli riktigt spännande på klimatkonferensen i Köpenhamn. Men visst finns det en klump i magen när man hör rapporteringen över hur förhandlingarna går. Att 190 stats- och regeringschefer ska komma överens om ett gemensamt klimatavtal kanske är lite väl optimistisk. Visst vore det optimalt, men realistiskt tror jag inte att det är. Hörde en forskare på aktuellt som hade en mer realistisk syn på hur ett klimatavtal kan byggas upp. Ett sådant avtal skulle förhandlas fram mellan de 12 största utsläppsländerna i världen. Därefter ska övriga länder ansluta till denna uppgörelse, som i så fall har en stark förankring hos de största miljöbovarna. Det viktigaste för världen är att de största utsläppsländerna minskar sina utsläpp drastiskt, så att vi inte får ett klimatavtal där länder som USA inte skriver på avtalet, jämför med Kyotoprotokollet. Nu måste vi hålla tummarna för att köpenhamnsmötet leder till något konkret.

fredag 4 december 2009

SOL-Elseminarium på Ångströmslaboratoriet

Som student och hyfsat insatt i solcellsbranschen vid det här laget var det en mycket trevlig dag på jobbet igår. Stora delar av Sveriges solcellselit fanns på plats och talade om det mesta som rör solceller. Inte mindre än sex av talarna har Johan och jag tidigare varit i kontakt med i samband med vår C-uppsats om solcellsmarknaden i Sverige. Seminarium av detta slag är mycket inspirerande och sprider en positiv stämning bland deltagarna. Den som vill ta del av intressanta power-point presentationer som hölls denna dag ska ta en titt här.

tisdag 24 november 2009

Fjärrvärmen ute i kylan

Det kom väl i och för sig inte som någon blixt från klar himmel. När ett företag har monopol på en marknad och ens kunder behöver företaget och inte har några alternativ, då är det klart att företaget tjänar stora pengar. Uppmärksammat just nu är priset på fjärrvärme som på många håll i landet har stigit stadigt de senaste åren – och inte ser det ut att vända. Energibolagen gör stora vinster och verkar kunna ta vilka priser man helst behagar. Kommunalägda Skellefteå Kraft har höjt sina priser mest sedan år 2000. Med hela 70 %! Man blir ju inte direkt sugen som fastighetsägare att ansluta sig till ett bolag som kan höja priset på detta sätt. Visst beror priset på tillgång och efterfrågan. Råvaran som går till förbränning kan ju vara flis, sopor eller annat biobränsle och brist på dessa produkter kan ju få priset att öka. Men om företagens vinster ökar samtidigt, då blir man ju fundersam. Att vara beroende av fjärrvärme är ju inte så roligt, men någon form av reglering skulle kanske kunna göra något åt fjärrvärmemarknaden. Om jag vore husägare idag skulle jag dra mig för en anslutning till fjärrvärmenätet. Andra förnyelsebara alternativ finns!

Se Rapports inslag om fjärrvärmepriset här.

fredag 20 november 2009

Politiker, nu är det dags att dra igång den nya folkrörelsen: egenproducerad el.

Det tog lång tid innan jag kom till slutsatsen att solenergi även har potential i Sverige och pessimisterna är som sagt många. Hur många gånger har jag inte hört att: ”solen lyser ju aldrig i Sverige, det kommer aldrig att fungera”. Men med hjälp av smarta elnät och tydliga spelregler på energimarknaden är min bedömning att även Sverige har en stor utvecklingpotential inom solenergi. Den största vinsten, som politiker och ekonomer aldrig verkar kunna greppa, är att egenproducerad el skapar en medvenhet om den egna elförbrukningen som inte någon reklamkampanj i stil med brödindustrins (eller socialstyrelsen) ”6 skivor-bröd-om-dagen” kan skapa.


Verklig förändring är jobbig. Att släcka lamporna när du är hemifrån är troligen en självklar vana. Men hur ofta väljer du din nya TV efter hur mycket el den drar? Eller visst är det skönt med minst 22 grader varmt hemma? Steget från tanke till handling är ofta längre än du tror. Jag tror att riktig förändring skapas då du upplever något nytt och når nya insikter. Att producera sin egen el kan vara en sådan ny upplevelse. Idag ses elabonnemanget som en nödvändigt ont och det är många som inte ens orkar byta till ett billigare och mer miljövänligt sådant. Det är min övertygelse att om vilaägare kan producera sin egen el, med hjälp av en vindsnurra eller solceller, så kommer engagemanget för sin elkonsumtion att vakna till liv. Tänk: plötsligt kan du som konsument göra en konkret insats för miljön och din plånbok. Vad mycket förändringsenergi som kan släppas fri. Energi som tidigare fastnat i en hopplös oro och ångest över klimatförändringen. Tillsammans kan du och jag – vi – ta viktiga steg mot en mer sund syn på energi och den påverkan på den egna framtiden. Alla stora förändringar börjar med en liten förändring i rätt riktning.


Enligt Sveriges radio vetenskapsprogram Klotet den 28 oktober (http://www.sr.se/sida/LaddaNer.aspx?ProgramID=3345) är 9 av 10 svenskar positiva till egenproducerad el. Det är alltså inte fel på den grundläggande inställningen. Men för att gå vidare till konkreta handlingar behövs lagar och regler kring egenproducerad el förenklas och anpassas. Så kom till skott nu, Maud Olofsson, och starta en ny folkrörelse genom att ta ett första steg genom att tillåta nettomätning i Sverige. Rumänien har redan gjort det. När ska Sverige visa framfötterna när det gäller konkret miljö- och energipolitik?

Kinas kung sol är en sann klimatentreprenör


Jag och Huang Ming i Stockholm den 16 november


Jag var uppfylld av positiv energi, trots att jag hade sovit alldeles för lite, när jag färdades genom ett novembergrått Stockholm på väg till Mänskliga rättighetsdagarna som hålls på stockholmsmässan den 16- och 17/11. Mina förväntningar hade triggats av att Kinas kung Sol, Huang Ming, skulle hålla ett tal om solenergin som framtidens mest potenta energikälla. Vi talar alltså om den förnyelsebara energins Mick Jagger, som bland annat har talat inför FN:s generalförsamling och krängt 150 miljoner solfångaranläggningar i Kina. I sitt tal presenterade han sitt hypermoderna ”China Solar Valley”, där solpaneler satt på varje hus, parasoll och fasad. Imponerande estetiskt tilltalande och mycket nyskapande ”solenergidesign”, som företagets eget universitet låg bakom. Jag hade hoppats på mer nördigt ingenjörssnack för en gång skull, då FOU:n som företaget bedrev verkade hålla högsta standard, med exempelvis kombinerad solvärme och solkyla och lagring av solvärme. Företagets mål är att på sikt täcka 30 % av kinas energibehov med hjälp av solenergi. Det handlar alltså om en visionär entreprenör som dessutom har affärssinne – något som det behövs mer av i dessa tider av klimathot och pessimism.

torsdag 19 november 2009

En spännande energiblogg för ett hållbart samhälle!

Första inlägget!

Wow! Värden har nu fått skåda det första inlägget av ingenjörerna som visste för mycket. Nu blir det åka av.