tisdag 15 december 2009

Avgörande läge för klimatkonferensen i Köpenhamn

Nu börjar det bli riktigt spännande på klimatkonferensen i Köpenhamn. Men visst finns det en klump i magen när man hör rapporteringen över hur förhandlingarna går. Att 190 stats- och regeringschefer ska komma överens om ett gemensamt klimatavtal kanske är lite väl optimistisk. Visst vore det optimalt, men realistiskt tror jag inte att det är. Hörde en forskare på aktuellt som hade en mer realistisk syn på hur ett klimatavtal kan byggas upp. Ett sådant avtal skulle förhandlas fram mellan de 12 största utsläppsländerna i världen. Därefter ska övriga länder ansluta till denna uppgörelse, som i så fall har en stark förankring hos de största miljöbovarna. Det viktigaste för världen är att de största utsläppsländerna minskar sina utsläpp drastiskt, så att vi inte får ett klimatavtal där länder som USA inte skriver på avtalet, jämför med Kyotoprotokollet. Nu måste vi hålla tummarna för att köpenhamnsmötet leder till något konkret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar