tisdag 22 december 2009

Individuell mätning och debitering av vatten - nästa stora projekt

Det borde vara en självklarhet att alla lägenhetsinnehavare betalade för sin egen förbrukning av varm och kallvatten. Så är dock inte fallet. I mängder av lägenheter runt om i Sverige ingår vattenförbrukningen i hyran och på det sättet har man inget direkt incitament till att snåla på vattnet. - Det märks ju inte på hyran om jag tar en 10 min kortare dusch eller står en halvtimme till! I de flesta nybyggda lägenheter är det idag standard att man betalar för den egna förbrukningen. I det befintliga byggnadsbeståndet finns det däremot mycket att göra. I Gottsunda i Uppsala gör jag och två kurskamrater (Niclas och Christian) därför ett projekt tillsammans med bostadsbolaget Uppsalahem. Det är ett pilotprojekt som innefattar 186 lägenheter från det befintliga bostadsbeståndet och där det ska införas individuell mätning och debitering av vatten (IMD). Det finns många syften med att införa IMD, men ett självklart syfte är att det ska bli mer rättvist mellan hyresgästerna och från Uppsalahems sida har man också som mål att minska vattenförbrukningen i sina lägenheter. Installation av vattenmätare och teknisk utrustning är i full gång och förhoppningen är att börja debiteringen i april. Varje hyresgäst ska sedan kunna följa sin egen förbrukning via Internet och se hur mycket som sparades från föregående månad och år. Tidigare mätningar vid införandet av IMD har visat en förbrukningsminskning på ca 20-25% - alltså en betydande mängd vatten. Det ska bli mycket spännande att se hur mycket som kan sparas i Gottsunda, och det blir vi varse om några månader...bara att följa bloggen med andra ord!

2 kommentarer:

 1. Intressant läsning, jag kommer följa det vidare här. Ett par funderingar dock.

  Hur räknar fastighetsbolaget av dagens pålagda kostnader för vattenförbrukningen innan de åter för på kostnad för förbrukad mängd?

  Hur många mätare per lgh räknar ni med? Vissa lägenheter har ju 3 tappställen så det skulle då bli upp till sex mätare för både kallt och varmt vatten.

  Energikostnaden för att få 55 gradigt varmvatten, kommer även den att debiteras eller nöjer ni er med att endast debitera förbrukad vattenmängd?

  Vore det inte bättre att satsa på IMD för både värme och vatten när man ändå gör en så pass dyr investering för att få ner förbrukningarna/kostnaderna än mer? Nu tänker jag inte på komfortmätning (som de flesta IMD-företagen erbjuder) utan en mätare per radiator samt en rumsgivare för att få bättre rättvisa.


  Mvh

  SvaraRadera
 2. Tack för dina funderingar! Försök till svar kommer här:

  1. Fastighetsbolaget har tillsammans med hyresgästföreningen (tror jag) kommit fram till en sänkning av hyran på 60 kr/m2 och år. Därtill kommer då den egna vattenförbrukningen av varm- och kallvatten som ska debiteras varje månad.

  2. I varje trapphus finns rören samlade för att sedan gå vidare in i lägenheterna. I varje trappuppgång finns sex lägenheter och i anslutning till trapphuset finns alltså 6 st kallvattenrör och 6 st varmvattenrör. Till varje lägenhet installeras således 2 st vattenmätare (flödesmätare) och den elektroniska utrustningen så att man hela tiden kan följa varje lägenhets förbrukning. I vissa fastigheter, där det finns skyddsrum och där rören är helt integrerade i byggnaden, är det dock lite klurigare och vattenmätarna måste installeras inne i lägenheterna. Detta kommer av naturliga skäl att ta mer resurser i anspråk i form av tid, men inte nödvändigtvis i form av fler mätare.

  3. Nu är jag inte hundra vilken kapacitet mätarna har som installeras, men troligtvis debiteras nog endast förbrukad vattenmängd av varm- och kallvatten. Det finns ju mätare som också mäter energimängd (och temperatur) men det görs inte här.

  4. Fastighetsbolaget är inte intresserad av debitering av innelufttemperatur. Anledningen till detta är att lägenheter har olika förutsättningar var i fastigheten dom ligger. Ex: En lägenhet högst upp i ett hörn, har uteluft som kyler från tak och från tre väggar. En lägenhet som ligger i mitten av tre våningar har endast två väggar som går mot uteluft. Dessa två lägenheter behöver olika mängd värme från radiatorerna för att ha samma innetemperatur. Om hyresgästerna från början var beredda till en sådan debitering kanske det skulle gå, men så är inte fallet i Gottsunda. Hyresgästen högst upp i hörnet "värmer" sina grannar med den energi som kommer från hans radiatorer och som han måste betala för. Inte helt rättvist det heller kanske...men visst tåls det att tänkas på!

  Mvh
  Stefan

  SvaraRadera