torsdag 17 december 2009

Solcellsmarknaden i Sverige: Kandidatuppsatsen inlämnad!!

Då har vi äntligen lämnat in slutversionen av vår kandidatuppsats som har skrivits under hösten. "Solcellsmarknaden i Sverige - en studie av hur faktorerna produkt, politik och kunder interagerar och påverkar denna marknad" är titeln på vår uppsats. Som titeln avslöjar handlar uppsatsen om hur de tre faktorerna påverkar marknaden och vad som kan göras för att främja marknadsförutsättningarna. Kort kan vi säga att den politiska faktorn i dagsläget kan främja marknaden mest med enklare regler och med ekonomiska stödsystem. Solcellsmarknaden är beroende av stöd ytterligare några år (10-15?) innan den kan stå på egna ben och där har politikerna en nyckelroll att hjälpa igång solceller som är en förnyelsebar energikälla. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig från den här bloggsidan senare under vintern.

1 kommentar: