tisdag 8 juni 2010

Äntligen sommar efter en intensiv vår

Fyran är klar och bara exjobbet kvar! Den här våren har varit den mest stressiga på länge samtidigt som det har varit den mest lärorika. Skönt ändå att ligga i fas och kunna njuta av det hårda arbete som varit. Den senaste rapporten som skrevs var inte energiinriktad, men området var ändå mycket intressant. I kursen "Komplexa system i teknik och samhälle" fick vi i uppdrag från Trafikverkets järnvägsdel (det gamla Banverket) att undersöka deras säkerhetsarbete och säkerhetskultur ur ett MTO-perspektiv (Människa, Teknik, Organisation). Banverket har genomgått en rad omorganisationer och sådant kan påverka säkerhetsarbetet i fråga om kommunikation, ansvarsfördelning och prioritering. Det framkom bland annat att det råder delade meningar mellan personal längre ner i organisationen och chefer lite högre upp i hur prioriterad säkerhetsfrågan egentligen är i organisationen. Även hur tydlig ansvarsfördelningen är råder det delade meningar om. Trafikverket jobbar ändå aktivt med säkerhetsfrågor men det finns alltid delar som kan förbättras. Vi presenterar i slutet av rapporten ett antal förbättringsförslag på hur säkerhetsarbetet inom Trafikverket skulle kunna lyftas till en ännu bättre nivå. Läs rapporten här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar