torsdag 15 juli 2010

Projektrapport om ”Stödsystem och regleringar på solcellsmarknaden”

Vilken underbar sommar vi har. Dessa dagar är det riktiga skördetider för de som äger en solcellsanläggning och visst känner man suget efter en egen. För mig är det bara en tidsfråga.

I kursen Energihandel på SLU i Ultuna har jag gjort en projektrapport om vilka stödsystem och vilka regleringar som finns på den svenska solcellsmarknaden. Rapporten tar även upp varför elcertifikatsystemet inte hjälper till att driva på utvecklingen av marknaden. Det i dagsläget största önskemålet hos marknadens aktörer är att ett system med månadsvis nettomätning och nettodebitering av el införs. Med nettomätning skulle något större anläggningar löna sig att installera som småhusägare eftersom elen inte måste konsumeras exakt när den produceras. Solelen får ett högre värde för småhusägare som då kan låta sin elmätare backa när produktionen av el är högre än husets konsumtion. En utredning kring nettomätningens vara eller icke vara pågår just nu och beräknas vara färdig under hösten. Regleringen skulle kunna göra solcellsmarknaden större i Sverige. För övrigt är ett riktat stöd mot solceller nödvändigt för att inte marknaden ska dö ut, till exempel genom det investeringsstöd på 60% av den totala anläggningskostnaden som vi har idag. Intressant blir också att se vilket typ av stöd som kommer införas när dagens investeringsbidrag upphör i slutet av nästa år. Vi får väl hoppas på ett stöd som är lite mer omfattande än de 200 miljoner som avsattes till det nuvarande stödet som sträcker sig över tre år. Rambegränsningen gör nämligen att många intresserade inte får ta del av stödpengarna och således byggs inte heller så många anläggningar som skulle kunna göras. Med fortsatt teknikutveckling och minskade systemkostnader blir marknaden ändå mindre och mindre beroende av stöd, vilket är positivt för att denna förnyelsebara energikälla ska kunna växa sig starkare i framtiden. Läs rapporten här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar