torsdag 28 januari 2010

DESERTECH – dags att i snöyran inspireras av storslagna solenergiprojekt

Det funderas flitigt på många håll hur framtidens förnyelsebara och hållbara energisystem ska se ut. Ett gigantiskt projekt som har gjort framtidsvisioner till verklighet är det stora solenergiprojektet i Sahara som har fått namnet DESERTECH. Desertech är bildat av ett antal bolag inom solenergibranschen där man vill producera el i Sahara till den europeiska marknaden. Det handlar om att bygga ett antal solkraftverk där man långsiktigt ser att kraftverken ska kunna producera upp till 470 GW år 2050. Med tanke på att reaktorerna i Forsmark ligger på en effekt av ca 1 GW skulle Desertech kunna ersätta en mängd kol- eller kärnkraftverk. Sen är det ju alltid en fråga om tillgänglighet. Kärnkraftverken kan ju producera el dygnet runt medan solkraftverken fungerar bäst när solen lyser. Å andra sidan har ju den senaste tiden visat att tillgängligheten hos de svenska kärnkraftverken har varit riktigt dålig med höga elpriser som följd. I ett solsäkert Sahara kan man däremot vara mycket säker avseende tillgängligheten. Om projektet går som planerat kan Desertech täcka ca 15% av Europas elbehov år 2050. Detta kan med andra ord vara ett mycket viktigt steg mot ett fossilfritt samhälle. Hurra för solen!!! Artiklar om projektet finns också i Ny Teknik här och här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar