fredag 8 januari 2010

Dagen då elen kostade 3 kr/kWh

Detta är en historisk dag. Inte ofta kan man prata om att elpriset ligger på 3 kronor per kilowattimme. Det är helt enkelt tillgång och efterfrågan som styr och idag har det visat sig på ett extremt sätt på elpriset. Mer läsning om elpriset finns på SVD eller på SVT. Även om detta är en tillfällig topp så gör sådana här tillfällen att man bör se över sin elkonsumtion. Har man ett uppvärmningssystem där man är beroende av el kommer den senaste tidens höga elpris att spegla av sig på nästa elräkning. Kanske läge att byta till pellets för uppvärmning istället? Inte helt självklart det heller när pelletspriset har stigit med ca 25 % på tre år. Vilket uppvärmningssystem som är att föredra är mycket svårt att säga. Allt beror på vad man vill (eller måste) bli beroende av, el, pellets eller fjärrvärme. Även fjärrvärmen har fått vissa konkurrensproblem med den senaste tidens kraftiga prisuppgång enligt ett tidigare blogginlägg i november. Att välja "rätt" uppvärmningssystem är sannerligen inte lätt ur ekonomisk synvinkel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar