onsdag 31 mars 2010

Individuell mätning och debitering av vatten i Gottsunda - ett steg närmare debitering

Det blir inte alltid som planerat. Enligt den ursprungliga planen skulle Uppsalahem börja debitera sina hyresgäster på August Södermans väg i Gottsunda av deras vattenförbrukning med start nu i april. Alla komponenter till IMD-systemet är nu installerade och data har börjat att lagras. Spännande ska det bli att se hur värdena ser ut när det blir dags att analysera dessa. Nu ligger debiteringsbiten av systemet ett par månader framåt i tiden med en trolig start i sommar. Det som står för dörren är installationer av temperaturmätare inne i lägenheterna. Uppsalahem ska efter installationerna reglera inomhustemperaturen efter vilken temperatur som råder inne i lägenheterna, inte som man traditionellt sett gör då reglering sker efter vilken utomhustemperatur det är. Temperaturmätningen handlar alltså inte om debitering av inomhustemperatur, utan endast för att säkerställa en lägsta temperatur i lägenheterna (och att reglera ner en för hög inomhustemperatur). För den intresserade finns en rapport att läsa om IMD-systemet i Gottsunda. Rapporten tar upp lite historiska aspekter på IMD samt går in i detalj på hur IMD-systemet i Gottsunda ser ut. Det finns ekonomiska och miljömässiga beräkningar relaterat till Uppsalahems pilotprojekt. För hyresvärdens del kan vi till exempel visa att det kan vara en mycket lönsam affär att införa IMD av vattenförbrukning i områden som idag förbrukar mycket vatten och att den miljömässiga vinsten är begränsad. För mer spännande läsning - ta en titt på rapporten! Mer om hur det går med IMD-systemet presenteras längre fram i vår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar